Wat is Buurtijd?


Buurtijd is een project van Buurtwerk Posthof vzw.

Buurtijd is een ruilsysteem waar mensen uit de buurt beroep op elkaar kunnen doen.

Ook jij kunt meedoen! Als je je een uur inzet voor Buurtijd, ontvang je 1 ‘Buur‘ (β):

  • Jan helpt Dounia een kast ineen te steken.
  • Dounia geeft de plantjes water van Sophie.
  • Sophie helpt haar bejaarde buurman Ali met de boodschappen.

Met β kun je iemand anders vragen jou te helpen. Bekijk hiervoor ons Vraag en Aanbod.

Je kunt je β ook gebruiken om deel te nemen aan groepsactiviteiten zoals een naaiatelier, workshops, een brunch,…

Buurtijd wordt ook gebruikt door organisaties.

  • Een school zoekt helpende handen voor een feest
  • Een jeugdorganisatie zoekt iemand die naar het wassalon wil gaan
  • Er zijn zalen te huur in β

Buurtijd is een sociaal project.  Iedereen kan deelnemen, maar we hebben extra oog voor mensen uit sociaal kwetsbare situaties.  Zij maken in praktijk de helft van onze deelnemers uit.

Help Dounia haar kast ineen te steken

Waarom Buurtijd?

Door mee te doen draag je bij aan een sociale buurt. Een buurt waarin je de buurtbewoners en organisaties kent, helpt en ontmoet. Buurtijd nodigt bewoners uit elkaar te leren kennen, elkaar te helpen en te ondersteunen. De buurt wordt zo leefbaarder.

Ook bewoners en organisaties weten elkaar door Buurtijd te vinden.

Buurtijd biedt mensen een steuntje in de rug om te werken aan hun sociaal netwerk, het versterken van vaardigheden en het vergroten van hun eigenwaarde.

Samen in de tuin werken

Werk samen in de tuin

ruilmarktje

Organiseer samen een ruilmarktje op het schoolplein

Samen noten kraken
Gordijnen ophangen